I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Bwyd a Diod

Mae Tafarn Sinc yn fenter sy'n eiddo i'r Gymuned. Ein nod yw cefnogi ein Cymuned trwy ddefnyddio cynnyrch lleol a darparu cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc lleol. Ein nod yw cynnig gwasanaeth o safon uchel ac os oes gennych unrhyw sylwadau fe'ch gwahoddir i'w crybwyll yn y Llyfr Ymwelwyr neu eu trosglwyddo ar lafar i unrhyw aelod o staff.
Rydym am i'ch ymweliad â Tafarn Sinc  i fod yn brofiad cofiadwy.

Prydau a Byrbrydau

Rydym yn cynnig dewisiadau o fyrbrydau ysgafn i brydau calonog gydag amrywiadau tymhorol, a wneir yn aml gan ddefnyddio cynhwysion o ffynonellau lleol. Rydym yn darparu ar gyfer anghenion llysieuwyr a feganiaid yn ogystal â'r rhai sy'n well ganddynt brydau heb glwten. Rydym yn ceisio adnewyddu ein bwydlen yn rheolaidd ac efallai y bydd “Prydau Arbennig” ar gael hefyd. Bydd manylion y rhain ar gael ar y diwrnod.
Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n archebu bwrdd yn enwedig os ydych chi'n grŵp mawr. Y rhif ffôn yw 01437 532214. Mae hynny'n arbennig o hanfodol tua'r Nadolig, ar benwythnosau a gwyliau banc.

Diodydd

Mae gennym ystod hael o ddiodydd. Gallwn weini amrywiaeth eang o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal, te a choffi wedi'i wneud yn ffres.
Mae yna ddetholiad da o winoedd wrth y gwydr neu'r botel. Mae ein dewis o gwrw, lager neu seidr yn cynnwys hoff frandiau fel Doom Bar & Carling a dewis o gwrw lleol sy'n newid yn rheolaidd. Y mae hefyd gennym nifer o Gins blasus, wedi'u gweini gydag amrywiaeth o gymysgwyr yn ôl eich dymuniad.

Archebu

 


Bwydlenni ar gael ar y dudalen hafan

 

Am wybodaeth am beth sydd yn cael eu cynnig yn y dafarn dewch draw i ymweld â ni, neu cysylltwch â ni trwy ffonio 01437 532214.


Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

Ebost: admin@cymdeithastafarnsinc.cymru

Ffon: 01437 532214