I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Bwydlen

Mae Tafarn Sinc yn fenter sy'n eiddo i'r Gymuned. Ein nod yw cefnogi ein Cymuned trwy ddefnyddio cynnyrch lleol a darparu cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc lleol. Ein nod yw cynnig gwasanaeth o safon uchel ac os oes gennych unrhyw sylwadau fe'ch gwahoddir i'w crybwyll yn y Llyfr Ymwelwyr neu eu trosglwyddo ar lafar i unrhyw aelod o staff.
Rydym am i'ch ymweliad â Tafarn Sinc  i fod yn brofiad cofiadwy.

Prydau a Byrbrydau

Rydym yn cynnig dewisiadau o fyrbrydau ysgafn i brydau calonog gydag amrywiadau tymhorol, a wneir yn aml gan ddefnyddio cynhwysion o ffynonellau lleol. Rydym yn darparu ar gyfer anghenion llysieuwyr a feganiaid yn ogystal â'r rhai sy'n well ganddynt brydau heb glwten. Rydym yn ceisio adnewyddu ein bwydlen yn rheolaidd ac efallai y bydd “Prydau Arbennig” ar gael hefyd. Bydd manylion y rhain ar gael ar y diwrnod.
Rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n archebu bwrdd yn enwedig os ydych chi'n grŵp mawr. Y rhif ffôn yw 01437 532214. Mae hynny'n arbennig o hanfodol tua'r Nadolig, ar benwythnosau a gwyliau banc.

Diodydd

Mae gennym ystod hael o ddiodydd. Gallwn weini amrywiaeth eang o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal, te a choffi wedi'i wneud yn ffres.
Mae yna ddetholiad da o winoedd wrth y gwydr neu'r botel. Mae ein dewis o gwrw, lager neu seidr yn cynnwys hoff frandiau fel Doom Bar & Carling a dewis o gwrw lleol sy'n newid yn rheolaidd. Y mae hefyd gennym nifer o Gins blasus, wedi'u gweini gydag amrywiaeth o gymysgwyr yn ôl eich dymuniad.

Archebu

 


Bwydlen

 

Bwydlen Cinio
Bwydlen Nos
Bwydlen Plant

Bwydlen Nadolig

 

Am wybodaeth am beth sydd yn cael eu cynnig yn y dafarn dewch draw i ymweld â ni, neu cysylltwch â ni trwy ffonio 01437 532214.


Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Cinio
Bwydlen Nos
Bwydlen Plant

Bwydlen Nadolig

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

admin@cymdeithastafarnsinc.cymru | 01437 532214