I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Croeso i'n gwefan

Lleolir Tafarn Sinc yng nghalon y Preselau oddi fewn i ysblander Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Dyma’r dafarn drwyddedig uchaf yn Sir Benfro i’w ganfod yng nghesail Foel Cwm Cerwyn ym mhentref bychan Rhos-y-bwlch.

Mae’r ffyrdd a’r feidrioedd troellog sydd yn eich arwain i’r fan yn eich tywys ar hyd wmbreth o olygfeydd godidog. Ar ôl cyrraedd fe welwch fod yno orsaf rheilffordd a nifer o deithwyr ar y platfform yn disgwyl dyfodiad y trên. Mae ar fin cyrraedd bid siŵr...

Chwaraeodd Tafarn Sinc ran amlwg ym mywyd cymdeithasol y fro ers ei sefydlu yn 1876 fel y Precelly Hotel. Cafodd ei gadw gan nifer o dafarnwyr nodedig. Yn eu plith Peg Lewis am 52 o flynyddoedd tan 1991 a theulu Brian Llewelyn, pan fabwysiadwyd yr enw presennol, am chwarter canrif gyda Hafwen a Brian 'Bici' Davies wrth y llyw'. Bellach mae’r dafarn yn eiddo i’r gymuned yn enw Cymdeithas Tafarn Sinc.

Mae’n adnabyddus ymhell ag agos am fod seiniau’r ‘wês, wês’ i’w chlywed o fewn ei furiau sinc a’r awyrgylch yn diferu o naws slawer dydd am fod hen offer amaethyddol yn gymysg â chrysau gwlanen ac ystlysau mochyn go iawn yn hongian o’r nenfydau. Heb anghofio’r pinswrn sbaddu a'r blawd llif ar y lloriau.

Ni phlygwyd i ofynion y byd modern. Deil swyn slawer dydd yn gryf. Mae i’w deimlo wrth gamu trwy’r drws. Medrwch ei anadlu. Bydd yn siŵr o adael argraff arnoch ac awydd i ddychwelyd rhywbryd eto yn glou. Clywch y rhibidirês o ganeuon Cymraeg a Chymreig fydd yn eich gwneud yn gartrefol.

Mwynhewch ramant y bryniau uwchben pryd o fwyd fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd. Cymrwch ddiod i dorri syched ar ôl cerdded ar draws crib y Preselau. Cofiwch mai ‘tafarn sinc yw’r tafarn sydd yn aelwyd pob ymwelydd’. Dewch nôl am bryd dydd Sul. Mae croeso i gŵn.

Newyddion Diweddaraf

Neges i Gyfranddalwyr

Rydym wedi e-bostio ein hadroddiad cynnydd allan i'n chyfranddalwyr a benthycwyr cymar-i-gymar. Os nad ydych wedi derbyn un, rhowch wybod i ni trwy negeseuo Admin@cymdeithastafarnsinc.cymru. Bydd rhai copïau hefyd ar gael yn y dafarn, i'r rhai sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd.

 

Achlysuron

Noson Caws a Gwin
1930, 17 Hydref 2019
Dewch draw i flasu casgliad o gawsiau lleol a gwin rhagorol.

Perfformiad Band Dhogie
2000-2300, 19 Hydref 2019
Bu’r Dhogie band yn dod i'r dafarn! Dewch i glywed y criw yn perfformio wrth ochr y bar rhwng 2000 a 2300 ar y 19eg o Hydref. Bydd bwydlen arbennig ar gael dros y nos yn cynnig bwyd basged.

Digwyddiad Calan Gaeaf
1800, 31 Hydref 2019
Dewch i Tafarn Sinc am hwyl a gemau ar Noson Calan Gaeaf

Perfformiad Robert Glenn
23 Tachwedd 2019
Noson Llawen gyda Robert Glenn yn canu caneuon Cymraeg a Saesneg

Ffair Nadolig
07 Rhagfyr 2019
Bydd gan ein fair Nadolig stondinau lleol, cornel gweithgareddau i blant, danteithion Nadoligaidd a pherfformiad gan ein côr ysgol lleol.

Perfformiad y Welsh Whisperer
08 Chwefror 2020
Perfformiad gyda'r nos gan y Welsh Whisperer; yn canu caneuon newydd a rhai hen.

bwydlen

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Canol Dydd, Bwydlen yr Hwyr, Bwydlen Y Plant a Bwydlen Cinio Dydd Sul - cliciwch yma

Oriau Agor

Dydd Llun:
Ar gau tan 4yh. Dim prydau.

Dydd Mawrth - Dydd Gwener:
12 - Hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm.

Dydd Sadwrn:
11- Hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm.

Dydd Sul:
11- Hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm.

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

info@tafarnsinc.cymru | 01437 532214