I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Dolenni

Gwybodaeth yma yn fuan....

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Prydau Amser Cinio, Cinio Dydd Sul, Prif Fwydlen, Bwydlen Haf, Bwydlen Nadolig & Rhestr Gwin - cliciwch yma

Oriau Agor

Bob dydd o'r wythnos 11am tan yn hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm heblaw am nos Sul. Croeso i chi alw am goffi ganol y bore cyn mynd i gerdded. Croeso i gŵn ar dennyn. (Ar gau ar ddydd Llun nawr tan y gwanwyn)

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

croeso@tafarnsinc.cymru | 01437 532214