I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Ffurflen Gysylltu

Dewiswch 'Ymholiadau' am unrhyw wybodaeth cyffredinol am Tafarn Sinc.
Dewiswch 'Sylwadau' i rhoi eich barn am Tafarn Sinc neu am y wefan hon.
Dewiswch 'Cymdeithas Tafarn Sinc' am fwy o wybodaeth am y Gymdeithas.

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

 

Bwydlen

Bwydlen Canol Dydd, Bwydlen yr Hwyr, Bwydlen Y Plant a Bwydlen Cinio Dydd Sul- cliciwch yma

Oriau Agor

Dydd Llun:
Ar gau tan 4yh. Dim prydau.

Dydd Mawrth - Dydd Gwener:
12 - Hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm.

Dydd Sadwrn:
11- Hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm ac o 6pm tan 9pm.

Dydd Sul:
11- Hwyr. Gweinir prydau rhwng 12pm a 3pm.


Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

info@tafarnsinc.cymru | 01437 532214