I’w gôl, down at ein gilydd, - mae i ni
Ei gwmnïaeth beunydd.
Tafarn Sinc yw’r tafarn sydd
Yn aelwyd pob ymwelydd.
Wyn Owens

Ffurflen Gysylltu

Dewiswch 'Ymholiadau' am unrhyw wybodaeth cyffredinol am Tafarn Sinc.
Dewiswch 'Sylwadau' i rhoi eich barn am Tafarn Sinc neu am y wefan hon.
Dewiswch 'Cymdeithas Tafarn Sinc' am fwy o wybodaeth am y Gymdeithas.

Hearth of hiraeth

Mae'r dafarn hon yn eiddo i'r gymuned

Aelwyd pob ymwelydd

Cyfryngau Cymdeithasol

facebook facebook facebook

Cysylltwch â Ni

Tafarn Sinc, Rhos-y-bwlch, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7QU

Ebost: admin@cymdeithastafarnsinc.cymru

Ffon: 01437 532214